Фінансові умови

Вартість однієї сторінки складає 30 грн.

Банківські реквізити для оплати:

ННМЦ «Транссервіс» при ІППК при УкрДУЗТ, код ЕДРПОУ 30534001, р/р 26002024478401 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346, призначення платежу – «За підгогтовку тез до матеріалів 32-ї МНПК «Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті»