Організаційний комітет

Голова:

Панченко С.В., д.т.н., проф.,
ректор Українського державного університету залізничного транспорту (м. Харків).

Члени оргкомітету:

Бабаєв М.М., д.т.н. (Україна),

Бойнік А.Б., д.т.н. (Україна),

Бунчуков О.А. (Україна),

Бутько Т.В., д.т.н. (Україна),

Гаврилюк В.І., д.т.н. (Україна),

Гончаренко В.І. (Україна),

Доценко С.І., д.т.н. (Україна),

Жуковицький І.В., д.т.н. (Україна),

Замула О.А., д.т.н. (Україна),

Каргін А.О., д.т.н. (Україна),

Климаш М.М., д.т.н. (Україна),

Збігнев Лукасік, д.т.н. (Польща),

Марек Мезитис, д.т.н. (Латвія),

Мойсеєнко В.І., д.т.н. (Україна),

Приходько С.І., д.т.н. (Україна),

Рубан І.В., д.т.н. (Україна),

Самсонкін В.М., д.т.н. (Україна),

Серков О.А., д.т.н. (Україна),

Скалозуб В.В., д.т.н. (Україна),

Терещенко Ю.М. (Україна),

Тьєрі Хорсін (Франція),

Шиш В.О., к.т.н. (Україна),

Штомпель М.А., д.т.н. (Україна)