Науковий комітет

Секція «Залізниці, автомобільні дороги, промисловий транспорт і геодезичне забезпечення»

Угненко Є.Б. д.т.н., проф., завідувач кафедри вишукувань та проектування шляхів сполучення, геодезії та землеустрою УкрДУЗТ (Харків)
Білятинський А.О. д.т.н., проф., завідувач кафедри реконструкції  аеропортів та автошляхів, заступник директора ІАП НАУ, (Київ)
Воронін С.В.  д.т.н., доц., завідувач кафедри будівельних, колійних та вантажо-розвантажувальних машин Українського державного університету залізничного транспорту (Харків).
Величко Г.В. к.т.н., головний конструктор ТОВ «КРЕДО-ДІАЛОГ», (Мінськ)
Gintas Viselga Assoc. Prof. Dr. Vice-dean of Faculty of Mechanics 
Department of  Mechanical and Material Engineering Vilnius Gediminas Technical University (Lithuania)
Горб О.І.

к.т.н., генеральний директор, ТОВ «Навігаційно-геодезичний центр» (Харків)

Jūratė Sužiedelytė Assoc. Prof. Dr. Head of Department of Geodesy and Cadastre, of Faculty Environmental Engineering  Vilnius Gediminas Technical University (Lithuania)
Джалаіров А.К. д.т.н., професор кафедри транспортного будівництва, мостів та тунелів Казахського університету шляхів сполучення, м. Алма-Ати, Казахстан
Ісмаілов Е. представник азербайджанської залізниці в Україні
Кірьяк В. д.т.н., доц., доцент Департаменту Цивільної інженерії та геодезії Технічного університету Молдови (Кишинів)
Predrag Dašić Prof. of Production Engineering and Computer Science, High Technical Mechanical School of     Professional Studies, Department of Production Engineering and Department of Informatics (Serbia)
Славінська О.С. д.т.н., проф., кафедри транспортного будівництва та управління майном, декан факультету транспортного будівництва Національного транспортного університету (Київ).
Шраменко В.П. к.т.н., доц., завідувач кафедри колії та колійного господарства УкрДУЗТ (Харків)
Яременко В.В. к.ю.н., доцент, директор ДП «Український Державний головний науково-дослідний і виробничий інститут інженерно-технічних і екологічних вишукувань» (Харків)

Секція «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

Астанін В.В. д.т.н., проф., завідувач кафедри механіки Національного авіаційного університету (Київ).
Бамбура А.М. д.т.н., проф., завідувач відділу надійності будівельних конструкцій, ДП «Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (Київ), дійсний член АБУ.
Бліхарський З.Я. д.т.н., проф., професор кафедри будівельних конструкцій та мостів, директор Інституту будівництва та інженерії довкілля, Національного університету «Львівська політехніка»
Вайнберг О.І. д.т.н., проф., заступник технічного директора ПАТ «Укргідропроект», aкадемік Української академії наук (Харків), дійсний член АБУ. 
Кожушко В.П. д.т.н., проф., завідувач кафедри мостів, конструкцій та будівельної механіки Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, член-кореспондент ТАУ.
Лобяк О.В. к.т.н., доц., завідувач кафедри будівельної механіки та гідравліки Українського державного університету залізничного транспорту (Харків).
Мельцер Й. д.т.н., проф., завідувач кафедри будівельної механіки Жилінського університету (Словаччина).
Семко О.В. д.т.н., проф., завідувач кафедри архітектури та міського будівництва Полтавського національного технічного університету, дійсний член АБУ.
Фомін С.Л. д.т.н., проф., професор кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій Харківського національного університету будівництва та архітектури, дійсний член АБУ.
Шмуклер В.С. д.т.н., проф., завідувач кафедри будівельних конструкцій Харківського національного університету міського господарства, дійсний член АБУ.

Секція «Будівельні матеріали, захист та ремонт конструкцій та споруд»

Линник Г.О. к.т.н., заступник начальника департаменту колії з інженерних споруд, ПАТ «Укрзалізниця» (Київ).
Плугін А.А. д.т.н., проф., завідувач кафедри будівельних матеріалів, конструкцій та споруд Українського державного університету залізничного транспорту (Харків), дійсний член АБУ та ТАУ.
Плугін А.М. д.х.н., проф., Почесний професор Українського державного університету залізничного транспорту (Харків),  дійсний член ТАУ.
Плугін Д.А. к.т.н., доц., професор кафедри будівельних матеріалів, конструкцій та споруд Українського державного університету залізничного транспорту (Харків).
Приймаченко А.С. к.т.н., керівник відділення, ТОВ «MC-Bauchemie», (Німеччина).
Пушкарьова К.К. д.т.н., проф., завідувач кафедри будівельних матеріалів Київського національного університету будівництва та архітектури, дійсний член АБУ.
Толмачов С.М. д.т.н., проф., професор кафедри технології дорожньо-будівельних матеріалів Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (Харків)

Тютькін О.Л.

д.т.н., доц., завідувач кафедри мостів та тунелів Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпро
Фішер Х.Б. д-р-інж., професор, Веймарський будівельний університет (Німеччина).
Шабанова Г.М. д.т.н., проф., головний науковий співробітник кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей Національного технічного університету «ХПІ» (Харків).