2-е засідання - 25 жовтня 2019 р.

2-е засідання - 25 жовтня 2019 р.

Жуковицький І.В., Цикало І.Д. (ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна) Напрями розвитку побудови телекомунікаційних мереж залізничного транспорту України
Штомпель М.А., Білоус О.О. (УкрДУЗТ) Використання підходів «Industry 4.0» та процедур ризик менеджменту для удосконалення методів оперативного виявлення, оцінки та локалізації порушень інформаційно – керуючих систем залізничного транспорту
Костєнніков О.М., Шапатіна О.О. (УкрДУЗТ) Особливості моделювання двокритеріальної транспортної задачі для залізничних вантажних перевезень
Лахно А.Г. (НТУ України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського») Питання «базової автоматизації» і «цифрового стрибка» на залізничному транспорті.
Семененко Ю.О., Семененко О.І., Супрун О.Д., Зискун С.В. (УкрДУЗТ) Вимоги до системи технічного обслуговування і експлуатації мереж NGN
Малахова О.А., Сіконенко Г.М. (УкрДУЗТ) Solving the problem of coexistence of primary and secondary users in the frequency environment with quasiorthogonal frequency access on subcarrier frequencies

Скалозуб В.В., Мурашов О.В. (ДНУЗТ)

Дослідження принципів забезпечення кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури на основі технології мережевого екранування
Бутенко В.М. (УкрДУЗТ) Logistics of the future - applying driverless freight trains
Meleshko V. ( Ukrzaliznytsia), Havryliuk V.I. (DNURT named after Academician V. Lazaryan) Динамічне моделювання електричних машин тягового рухомого складу.
Сорочинська О.Л. (ДУІТ) Прогнозування стану силових енергетичних установок локомотивів засобами експертних систем
Нестеренко Г.І., Музикін М.І., Авраменко С.І. (ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна) Distribution of the traction current harmonics in rails.
Слюнченко Є.А., Білоус І.О. (УкрДУЗТ) Удосконалення організації роботи ДН-3 Суми в умовах перевезення небезпечних вантажів
Бутенко В.М., Головко О.В. (УкрДУЗТ) Дослідження методів вбудованого контролю і діагностики цифрових пристроїв та підвищення контролепригодности цифрових пристроїв
Рибальченко Л.І., Абияка Н.В., Абдуллаєв О.М., Нікітіна С.В. (УкрДУЗТ) Дослідження методів діагностики легкотестіруемих цифрових пристроїв і систем.
Штомпель М.А. (УкрДУЗТ) Організаційні методи захисту інформаційних ресурсів автоматизованої системи планування вантаженнявивантаження
Рибальченко Л. І., Унковська-Слободянюк К.В., Чуднівець О.А. (УкрДУЗТ) Применение двенадцатиполюсников в системе с доплеровским радаром для измерения скорости
Нейчев О.В. (УкрДУЗТ) Підвищення енергоефективності рухомого складу з асинхронним електроприводом
Зінченко О.Є. (УкрДУЗТ) Удосконалення логістичного управління залізничним транспортом незагального користування
Панченко В.В., Харін Р.О. (УкрДУЗТ) Моделювання плоскої дводіапазонної антенної решітки для приймання хвиль кругової поляризації
Рибальченко Л.І., Малих А.С., Мироненко І.А.(УкрДУЗТ) Формування системи орієнтування пасажирів на платформах залізничних вокзалів України
Шаповал Г.В., Продащук С.М., Ложечка В.А. (УкрДУЗТ) Comparative analysis of operating indicators for railway systems of ukraine and switzerland
Прохорченко Г.О., Лубенець О.С., Нарожна Л.М. (УкрДУЗТ) Програмування польотного контролера ARDUPILOT
Мартовицький В.О., Запорожець Н.О. (ХНУРЕ) Застосування енергетичного аудиту з метою зниження рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів тяговим рухомим складом залізниць
Прохорченко А.В., Білокудря В.В. (УкрДУЗТ) Удосконалення організації пасажирських перевезень в умовах КП «Харківський метрополітен»
Прохорченко А.В., Лагута І., Малєєва Р., Декарчук О. (УкрДУЗТ) Методи комбінування завадостійких кодів
Беркатюк В.Р., Симоненко М.І., Шевченко В.І. (УкрДУЗТ) Визначення критичних компонентів вантажних вагонів в розрізі побудови інтелектуальних систем визначення їх технічного стану
Рябушка Ю.А., Білковська О. Р. (УкрДУЗТ) Науково – технічний супровід програми впровадження цифрових радіозасобів стандарту DMR на мережах залізничного технологічного радіозв’язку
Прохоров В.М., Матвієнко П.М. (УкрДУЗТ) Щодо можливості адаптації локомотивного приймального пристрою системи автоматичної локомотивної сигналізації
Журба М.О., Менделєва В.В., Похвалій В.В., Чубенко А.Р. (УкрДУЗТ) Автоматизація розрахунку графіка руху поїздів при наданні технологічних "вікон" для проведення ремонтних робіт
Прохорченко А.В., Севрук Н.С., Скідан Н.В., Дмитренко А.С. ( УкрДУЗТ) Шляхи підвищення якості інформаційного забезпечення систем координатного регулювання руху поїздів
Прохорченко А.В., Щербина М.Є., Бантюкова Н.С. (УкрДУЗТ) Дослідження точкових колійних датчиків з підвищеною завадозахищеністю
Каменський С.С. (УкрДУЗТ) Удосконалення перевезень небезпечних вантажів на підприємствах міжгалузевого залізничного транспорту України
Мороз В.П., Кошевий С.В. (УкрДУЗТ) Удосконалення перевізного процесу на основі мікропроцесорної системи диспетчерської централізації
Павленко Є.П. (УкрДУЗТ) Класична кібернетика: основні гіпотези організації та самоорганізації кібернетичних систем
Прохорченко А.В., Суницька В. О., Декарчук О.М. (УкрДУЗТ) дДо питання про шляхи розвитку методів прогнозуючої аналітики
Семененко О.І., Одєгов М.М., Семененко Ю.О., Супрун О.Д. (УкрДУЗТ) До питання про інтеграцію системи енергетичного менеджменту у загальну систему управління підприємством
Петренко Т.Г., Дзюба А.А. (УкрДУЗТ) Комплексна система моніторингу стану колісних пар
Ляшенко О.С., Комарець К.А. (ХНУРЕ) Розробка моделі корегування границь тунелю для прогнозування координат динамічних зображень
Сєвєрінов О.В., Щербина Д.В. (ХНУРЕ) Застосування багатофазного широтно-імпульсного перетворювача понижувального типу в перетворювальному пункті
Лазарєва Н.М. (УкрДУЗТ) Model of fuzzy illumination control
Бутько Т.В., Кіпренко А.В. (УкрДУЗТ) Реалізація моделі представлення ситуації нечіткими характеристиками гранул в мобільній автономній системі
Головко Т.В., Крицька Н.В., Явна О.І., Джугастран І.С. (УкрДУЗТ) Аналіз систем управління інцидентами інформаційної безпеки
. Сєвєрінов О.В., Білан Л.О. (ХНУРЕ) Аналіз загроз веб-додатків
Евгеньев А.М., Грасмик С.В. (ХНУРЭ) Контроль безпеки використання обладнання й прогнозування позаштатних ситуацій
Корольова Н.А. (УкрДУЗТ) Методи і засоби підвищення ефективності процесів управління на залізничному транспорті
Шкіль О.С, Філіппенко І.В., Кулак Г.К., Семенцов Д.О. (ХНУРЕ) Удосконалення інформаційної керуючої системи залізниці з використанням ЕЦП
Савин Ю.В. (УкрГУЖТ) Стиск зображення на основі апарату штучних нейронних мереж
Харламова О.М. (УкрГУЖТ) Полігон для натурних експериментів з моделями когнітивної робототехніки
Бутько Т.В., Борисенко Т.А. (УкрДУЗТ) Удосконалення методики розрахунку пропускної спроможності залізничної інфраструктури на основі обліку експлуатаційної надійності системи перевезень
Шандер О.Е., Прохоренко С.Ю., Свистунов Д.І. (УкрДУЗТ) Використання електричних накопичувачів енергії на електрифікованому міському та приміському залізничному транспорті
Білий Б.Б. (ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна) Перспективи розвитку приміських перевезень регіональних філій АТ «Укрзалізниця»
Родіонов С.В. (УкрДУЗТ) Розрізнення кольорів у різних світлових умовах за допомогою мобільного додатку
Шандер Ю.В., Власюк О.П., Окаро М.О., Савчук О.М. (УкрДУЗТ) Удосконалення технології пасажирських перевезень на мережі залізниць України в умовах інтеграції до ЄС
Каменєв О.Ю., Лапко А.О. (УкрДУЗТ) Розподіл балів модульної оцінки з дисципліни «Автоматика, телемеханіка і зв’язок»
Ананьєва О.М., Бабаєв М.М. (УкрДУЗТ) Моделирование компьютеризированных систем управления с использованием интеллектуальных средств

Стендові доповіді і виступи*

Жуковицький І.В.
Цикало І.Д.
Нестеренко Г.І.
Музикін М.І.
Авраменко С.І.
Сорочинська О.Л.
Лахно А.Г.
Скалозуб В.В.
Мурашов О.В.
Білий Б.Б.
Гаврилюк В.І.
Мелешко В.В.
Мартовицький В.О.
Запорожець Н.О.
Комарець К.А.
Ляшенко О.С.
Щербина Д.В.
Сєвєрінов О.В.
Шкіль О.С.
Філіппенко І.В.
Кулак Г.К.
Семенцов Д.О.
Білан Л.О.
Євгеньєв А.М.
Грасмік С.В.