Вимоги до оформлення тез доповідей

Пропонуємо надати тези доповідей (до 2 сторінок тексту у т.ч. до 3 використаних джерел) у форматі doc (шрифт Times New Roman, 14), а також інформацію про авторів у вигляді форми, пропонованої нижче. Робочі мови конференції: українська, англійська, польска, французька, російська.
Передбачається очна і заочна участь в роботі конференції.

Зразок оформлення тези