1-е засідання - 24 жовтня 2019 р.

1-е засідання - 24 жовтня 2019 р.

Бунчуков О.А. (АТ «Українська залізниця»), Панченко С.В., Приходько С.І., Штомпель М.А. (УкрДУЗТ) Напрями розвитку побудови телекомунікаційних мереж залізничного транспорту України
Мойсеєнко В.І. (УкрДУЗТ), Гаєвський В.В.(ТОВ «НВП «Залізничавтоматика») Використання підходів «Industry 4.0» та процедур ризик менеджменту для удосконалення методів оперативного виявлення, оцінки та локалізації порушень інформаційно – керуючих систем залізничного транспорту
Заболотній С. В. (Черкаський державний технологічний університет), Могілей С.О., (Східноєвропейський університет економіки і менеджменту) Особливості моделювання двокритеріальної транспортної задачі для залізничних вантажних перевезень
Кузьменко Д.М. (ТОВ НВО «Залізничавтоматика»), Гаєвський В.В. (ТОВ НВП «Залізничавтоматика») Питання «базової автоматизації» і «цифрового стрибка» на залізничному транспорті.
Піневич Т.О., Шевчук Д.О. (ДУІТ) Вимоги до системи технічного обслуговування і експлуатації мереж NGN
Lysechko V., Sverhunova Y. (USURT) Solving the problem of coexistence of primary and secondary users in the frequency environment with quasiorthogonal frequency access on subcarrier frequencies

Штомпель М.А (УкрДУЗТ)

Дослідження принципів забезпечення кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури на основі технології мережевого екранування
Prymachenko H., Hryhorova E., Dudin O. (USURT) Logistics of the future - applying driverless freight trains
Бабаєв М.М., Блиндюк В.С. (УкрГУЖТ) Динамічне моделювання електричних машин тягового рухомого складу.
0. Скалозуб В.В., Кібець Д.В. (ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна) Прогнозування стану силових енергетичних установок локомотивів засобами експертних систем
Meleshko V.V. ( Ukrzaliznytsia) Distribution of the traction current harmonics in rails.
Бутько Т.В., Сидоренко Л.І. (УкрДУЗТ) Удосконалення організації роботи ДН-3 Суми в умовах перевезення небезпечних вантажів
Мірошник М.А., Клименко Л.А., Федорін Д. Д. (УкрДУЗТ) Дослідження методів вбудованого контролю і діагностики цифрових пристроїв та підвищення контролепригодности цифрових пристроїв
Мірошник М.А. (УкрГУЖТ), Салфетникова Ю.М., Деменкова С.Д., Мірошник А.Н. (НТУ «ХПІ») Дослідження методів діагностики легкотестіруемих цифрових пристроїв і систем.
Меркулов В.С., Бізюк І.Г., Чаленко О.В. (УкрДУЗТ) Організаційні методи захисту інформаційних ресурсів автоматизованої системи планування вантаженнявивантаження
Мирошник М.А. (УкрГУЖТ), Зайченко О.Б. (ХНУРЕ) Применение двенадцатиполюсников в системе с доплеровским радаром для измерения скорости
Нерубацький В.П., Плахтій О. А. (УкрДУЗТ) Підвищення енергоефективності рухомого складу з асинхронним електроприводом
Бутько Т.В., Фірсова Ю.Ю. (УкрДУЗТ) Удосконалення логістичного управління залізничним транспортом незагального користування
Трубчанінова К.А., Ковтун І.В., Курцев М.С. (УкрДУЗТ) Моделювання плоскої дводіапазонної антенної решітки для приймання хвиль кругової поляризації
Прохорченко А.В., Ломотько М.Д. (УкрДУЗТ) Формування системи орієнтування пасажирів на платформах залізничних вокзалів України
Prokhorchenko A., Bantyukova N., Pashko Y. (USURT) Comparative analysis of operating indicators for railway systems of ukraine and switzerland
Бриксін В.О., Ситнік Б.Т., Лученцов Є.О., Ковальов В.Ю. (УкрДУЗТ) Програмування польотного контролера ARDUPILOT
Нерубацький В.П., Гордієнко Д.А. (УкрДУЗТ) Застосування енергетичного аудиту з метою зниження рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів тяговим рухомим складом залізниць
Бутько Т.В., Бєлоусов В.М., Харланова С.В. (УкрДУЗТ) Удосконалення організації пасажирських перевезень в умовах КП «Харківський метрополітен»
Індик С.В. (УкрДУЗТ) Методи комбінування завадостійких кодів
Сіроклин І.М. (УкрДУЗТ) Визначення критичних компонентів вантажних вагонів в розрізі побудови інтелектуальних систем визначення їх технічного стану
Єлізаренко А.О. (УкрДУЗТ), Єлізаренко І.О. (ХФ УДЦР) Науково – технічний супровід програми впровадження цифрових радіозасобів стандарту DMR на мережах залізничного технологічного радіозв’язку
Давиденко М.Г., Флото І.Є. (УКРДУЗТ) Щодо можливості адаптації локомотивного приймального пристрою системи автоматичної локомотивної сигналізації
Прохорченко Г.О., Лісняк А. О., Василинка М.С., Любіна А.О. (УкрДУЗТ) Автоматизація розрахунку графіка руху поїздів при наданні технологічних "вікон" для проведення ремонтних робіт
Хісматулін В.Ш., Сагайдачний В.Г. (УкрДУЗТ) Шляхи підвищення якості інформаційного забезпечення систем координатного регулювання руху поїздів
Бойнік А.Б., Прилипко А.А., Змій С.О. (УкрДУЗТ) Дослідження точкових колійних датчиків з підвищеною завадозахищеністю
Прохорченко Г.О., Галантюк О.І., Злобарь О.М., Швайдак А.С. (УкрДУЗТ) Удосконалення перевезень небезпечних вантажів на підприємствах міжгалузевого залізничного транспорту України
Долгополов П.В., Берладіон І.Л. (УкрДУЗТ) Удосконалення перевізного процесу на основі мікропроцесорної системи диспетчерської централізації
Доценко С. І. (УкрДУЗТ) Класична кібернетика: основні гіпотези організації та самоорганізації кібернетичних систем
Будніченко Є. М. (УкрДУЗТ) дДо питання про шляхи розвитку методів прогнозуючої аналітики
Єрмоленко Л. П. (УкрДУЗТ) До питання про інтеграцію системи енергетичного менеджменту у загальну систему управління підприємством
Сумцов А.Л., Вихопень І.Р., Янов Д.С., Зосіменко О.А. (УкрДУЗТ) Комплексна система моніторингу стану колісних пар
Герцій О.А. (ДУІТ) Розробка моделі корегування границь тунелю для прогнозування координат динамічних зображень
Семененко О.І., Семененко Ю.О., Лисак В.В., Щука Ю.Ю. (УкрДУЗТ) Застосування багатофазного широтно-імпульсного перетворювача понижувального типу в перетворювальному пункті
Petrenko T., Bodavskyi P. (UkrSURT) Model of fuzzy illumination control
Каргін А.О., Лученцов Є.О. (УкрДУЗТ) Реалізація моделі представлення ситуації нечіткими характеристиками гранул в мобільній автономній системі
Сєвєрінов О.В., Овчаренко М.Ю. (ХНУРЕ) Аналіз систем управління інцидентами інформаційної безпеки
Сєвєрінов О.В., Холоша О.С. (ХНУРЕ) Аналіз загроз веб-додатків
Лазарєв О.В., Удовіков О.О. (УкрДУЗТ) Контроль безпеки використання обладнання й прогнозування позаштатних ситуацій
Наконечний М.В., Гальченко А.І. (ХНУРЕ) Методи і засоби підвищення ефективності процесів управління на залізничному транспорті
Євгеньєв А.М., Домнін Д.В. (ХНУРЕ) Удосконалення інформаційної керуючої системи залізниці з використанням ЕЦП
Мазіашвілі А.Р. (УкрДУЗТ) Стиск зображення на основі апарату штучних нейронних мереж
Каргін А.О., Іванюк О.І. (УкрДУЗТ) Полігон для натурних експериментів з моделями когнітивної робототехніки
Прохорченко А.В., Заваленко С.Л., Казмірчук Ю.В. (УкрДУЗТ) Удосконалення методики розрахунку пропускної спроможності залізничної інфраструктури на основі обліку експлуатаційної надійності системи перевезень
Ясько С., Ващенко Я., Сидоренко А. (УкрДУЗТ) Використання електричних накопичувачів енергії на електрифікованому міському та приміському залізничному транспорті
Константінов Д.В. (УкрДУЗТ) Перспективи розвитку приміських перевезень регіональних філій АТ «Укрзалізниця»
Радоуцький К.Є., Мастюк А.С. (УкрДУЗТ), Радоуцька А.К. (ХНУРЕ) Розрізнення кольорів у різних світлових умовах за допомогою мобільного додатку
Шандер Ю.В. Божок О.М., Рудюк Л.С., Черненко С.В. (УкрДУЗТ) Удосконалення технології пасажирських перевезень на мережі залізниць України в умовах інтеграції до ЄС
Лазарєв О.В., Ушаков М.В., Удовіков О.О. (УкрДУЗТ) Розподіл балів модульної оцінки з дисципліни «Автоматика, телемеханіка і зв’язок»
Кривуля Г.Ф, Токарев В.В., Щербак В.К. (ХНУРЭ) Моделирование компьютеризированных систем управления с использованием интеллектуальных средств
Шандер О.Е. (УкрДУЗТ), Земськов М.В. (Бахмутський коледж транспортної інфраструктури) Удосконалення організації взаємодії різних видів транспорту на інтермодальних терміналах
Шандер О.Е., Цукрук С.П., Осьмірко І.С. (УкрДУЗТ) Удосконалення технології пасажирських вокзалів на основі інформатизації
Кустов В.Ф., Меньшиков І.В. (УкрДУЗТ) Автоматизація розрахунків показників надійності та функційної безпечності пристроїв та систем залізничної автоматики
Мирошник М.А. (УкрГУЖТ), Шкиль А.С., Рахлис Д.Е., Кулак Э.Н., Пахомов Ю.В. (ХНУРЭ) Применение синхронизирующих последовательностей для проведения неразрушающего эксперимента по проверке конечных автоматов

Стендові доповіді і виступи*

Заболотній С. В.
Могілей С.О.
Піневич Т.О.
Шевчук Д.О.
Салфетникова Ю.М.
Деменкова С.Д.
Мірошник А.Н.
Герцій О.А.
Овчаренко М.Ю.
Сєвєрінов О.В.
Холоша О.С.
Домнін Д.В.
Євгеньєв А.М.
Скалозуб В.В.
Кібець Д.В.
Кривуля Г.Ф.
Токарев В.В.
Щербак В.К.